Đặt hẹn cùng chuyên gia

0933 887 113

IPP Media

Click to chat »

Thứ 2 - thứ 7 : 8 giờ sáng - 17 giờ chiều

Những ngộ nhận của phụ huynh về việc bác sỹ cho trẻ dùng thuốc trong quá trình trị liệu tâm lý đối với trẻ chậm nói, tự kỷ và chậm phát triển

27-08-2016