Đặt hẹn cùng chuyên gia

0933 887 113

IPP Media

Click to chat »

Thứ 2 - thứ 7 : 8 giờ sáng - 17 giờ chiều

3. Trắc nghiệm tâm lý: một công cụ hỗ trợ đắc lực cho bác sỹ trong việc chẩn đoán bệnh lý chuyên khoa tâm thần kinh