Đặt hẹn cùng chuyên gia

0933 887 113

IPP Media

Click to chat »

Thứ 2 - thứ 7 : 8 giờ sáng - 17 giờ chiều

2. Vai trò của liệu pháp tâm lý trị liệu trong việc điều trị các bệnh lý thuộc chuyên khoa tâm thần kinh