Đặt hẹn cùng chuyên gia

0933 887 113

IPP Media

Click to chat »

Thứ 2 - thứ 7 : 8 giờ sáng - 17 giờ chiều

5. Các dấu hiệu bạn và gia đình cần chú ý để đi khám trong công tác chăm sóc sức khoẻ tâm lý - tâm thần kinh của bản thân