Đặt hẹn cùng chuyên gia

0933 887 113

IPP Media

Click to chat »

Thứ 2 - thứ 7 : 8 giờ sáng - 17 giờ chiều

4. Bảng giá các dịch vụ tại Viện Tâm Lý Thực Hành

Đánh giá và tầm soát các rối loạn tâm lý phát triển của trẻ: 500.000/lần khám/45phút

- Khám y khoa: 15 phút (nhân viên thực hiện: Bác sỹ)

- Đánh giá tình trạng phát triển tâm lý của trẻ và tư vấn cho phụ huynh về kết quả đánh giá: 30 phút (nhân viên thực hiện: ThS Tâm lý)

Các trắc nghiệm tâm lý:

- Cảm xúc: 100.000/lần/30 phút (Nhân viên hướng dẫn và chấm trả kết quả: cử nhân tâm lý)

- Nhân cách tâm bệnh lý: 300.000/lần/15 phút (Nhân viên hướng dẫn và chấm kết quả: cử nhân tâm lý; Nhân viên trả và giải thích kết quả: ThS tâm lý)

Trị liệu tâm lý cho các khách hàng có các vấn đề về sức khoẻ tâm thần (lưu ý là việc trị liệu tâm lý bắt buộc phải có phiếu chỉ định của Bác sĩ y khoa)

- Trị liệu tâm lý cá nhân:

    + 400.000/lần/45 phút (Nhân viên thực hiện: Cử nhân/ThS tâm lý)

    + 600.000/lần/45 phút (Nhân viên thực hiện: Bác sĩ)

- Trị liệu tâm lý gia đình:

    + 600.000/lần/45phút (Nhân viên thực hiện: ThS tâm lý)

    + 900.000/lần/45 phút (Nhân viên thực hiện: Bác sĩ)

Chăm sóc và giáo dục cho các bé theo học tại IPP Kids Preschool

- 3.500.000/tháng: Chăm sóc và giáo dục mầm non nhằm phát triển toàn diện sức khoẻ thể lý và tâm trẻ cho các trẻ phát triển bình thường.

- 5.000.000-9.000.000: Chăm sóc và giáo dục đặc biệt cho các trẻ mắc phải các rối loạn phát triển như tự kỷ, chậm nói, tăng động, kém tập trung, chậm phát triển...

15/05/2017

GĐĐH Nguyễn Trung Nguyên

                 (đã ký)