Rối loạn cảm xúc ở trẻ emTrong rối loạn cảm xúc, đặc biệt là trầm cảm ở trẻ em, các nhà bệnh học tâm thần thừa nhận rằng có một sự tương ứng giữa trầm cảm trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, do những yếu tố về khía cạnh phát triển, trầm cảm trẻ em cũng có những đặc điểm riêng nhất định.
CAN THIỆP SỚM LÀ GÌ VÀ TẠI SAO PHẢI CAN THIỆP SỚMCan thiệp sớm là việc nhận biết, phát hiện, đánh gía, chẩn đóan lọai khuyết tật và xây dựng chương trình can thiệp cho cha mẹ trẻ, nhà trường và giáo viên để giáo dục và điều trị y tế cho trẻ - những công việc này cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Can thiệp sớm tạo nền tảng cho việc học tập trong tương lai của trẻ. Chương trình can thiệp sớm về giáo dục và y tế được bắt đầu càng sớm thì trẻ càng có khả năng học được nhiều những kỹ năng phức tạp hơn